กลองจิ๋วตีโครตมันส์

คลิปจ๊ะ

cr.: https://www.youtube.com/watch?v=NH-Ipozwyjk