ตัวอย่างการตัดแต่ง คลีนเส้นด้วยเวคเตอร์

ตัดอย่างไว แต่งสะดวก ใช้เวคเตอร์คลีน ช่วยได้เยอะล่ะ
ใช้อุปกรณ์ มันสะดวกจิมๆ เยยย แอ ๆ

————————
Wacom Digital Sketch
เครื่องมือสร้างสรรค์ศิลปิน
http://invol.co/clCSX

 

cr.: https://www.youtube.com/watch?v=tsyNOEaML_I

Related Post