ถึงจะดูหยิ่งแต่ก็งดงาม

สวยยยิ่งนัก

คลิปจ๊ะ

cr.: https://www.youtube.com/watch?v=do7dJFCJWpo

————————
Wacom Digital Sketch
เครื่องมือสร้างสรรค์ศิลปิน
http://invol.co/clCSX

Wacom: http://invol.co/clCSX