ทวินเทลในสายน้ำ

cr.: http://instockee.deviantart.com/art/tutorial-365840108

————————
Wacom Digital Sketch
เครื่องมือสร้างสรรค์ศิลปิน
http://invol.co/clCSX