ที่มาของความสวยงาม

วางสัดส่วน และมุมกล้อง ได้สวยฝุดๆ ไปเบย

cr.: twitter https://goo.gl/brvGy7