น้องทวินเทลใต้น้ำ

ลายเส้นมิคุ น่ารักๆ ในบรรยากาศใต้น้ำ บุ๋ม ๆ

cr.: https://instockee.deviantart.com/art/tutorial-365840108