ผิวคุณน้องช่างเนียน

cr.: http://pluvias.deviantart.com/art/Neo-CG-tuts-3-Skin-352044851

————————
Wacom Digital Sketch
เครื่องมือสร้างสรรค์ศิลปิน
Cintiq: http://invol.co/clCSX

Wacom:  http://invol.co/clCSX