ภูติหิมะสาว แฮ่

อากาศอย่างงี้ จะเสกให้แข็งตายเบย

cr.: https://twitter.com/araidokagiri/status/944328880885657600