ลูกผู้ชายวัดกันที่หมัด

cr.: http://verticalfish.deviantart.com/art/TOW-5-Depicting-Velocity-310780159

————————
Wacom Digital Sketch
เครื่องมือสร้างสรรค์ศิลปิน
Cintiq: http://invol.co/clCSX

Wacom:  http://invol.co/clCSX