วาดน้องตาฟ้าเขียวด้วยเลเยอร์เดียว

cr.: https://namie-kun.deviantart.com/art/Tutorial-One-Layer-Painting-217644858