วาดสาวฟิลลิ่งบูล

คลิปจ๊ะ

cr.: https://www.youtube.com/watch?v=2Ac3KK49__g

————————
Wacom Digital Sketch
เครื่องมือสร้างสรรค์ศิลปิน
Cintiq: http://invol.co/clCSX

Wacom:  http://invol.co/clCSX