วาดแสงกับผมสาวน้อย

cr.: https://maruuki.deviantart.com/art/Hair-Tutorial-Video-PSDfile-DOWNLOAD-for-Fullview-539213807