เน้นกันที่สัดส่วนกล้ามเนื้อ

cr.: http://anatoref.tumblr.com/post/160985364771/simplified-anatomy-by-mamoon26