เรียวปากแบบไหนโดนใจกันนะ

cr.: https://twitter.com/kirisAki_29/status/510552719258435584