แค่มือก็ดูน่ารัก

cr.: https://www.duitang.com/blog/?id=581008125