โอ๋ๆ อย่าร้องนะ

 

cr.:  http://fruitloop-chan.deviantart.com/art/Coloring-in-the-fruitloop-way-how-to-color-tears-388357387