วาดสเก็ต Saber Fate Stay Night

เริ่มจากร่างเส้นโครงขึ้นมาก่อน

เริ่มมาเก็บเส้นกันที่ใบหน้า

เก็บเส้นต่อทั้งหน้า

มาลองดูคลิปเต็มๆ กัน


cr.: youtube.com/watch?v=K4foTbJjee4